Barn & juniorer

Träningen för våra barn och juniorer fokuserar på olika delar av spelet för de ska utvecklas så mycket som möjligt. Vår tennisskola följer Svenska Tennisförbundets riktlinjer vad gäller bolltyp och storlek på spelplan.

Tennisskolans olika kategorier
Röd: 6-7 år (60 min)
Orange: 7-9 år (60 min)
Grön: 9-11 år (60 min)
Gul: Från 11 år (60 min)
Pris: En gång/vecka 2 250 kr, två gånger/vecka 3 850 kr
För information kontakta: Tove Larsson
Här kan du läsa våra allmänna villkor.

Intresseanmälan barn- och juniorträning

Tävlingsgruppen
För juniorer som vill tävlingsspela på regional/nationell nivå har vi en tävlingsgrupp med tre olika kategorier: G/T/K. Indelningen är ålders- och nivåbaserad och uttagning till dessa grupper sker på årsbasis.
För information kontakta: Nadja Miró