Seriespel

GTK har 12 seniorlag och 4 juniorlag i seriespel.

För information kontakta: emma.flink@gtk.nu