GTK för framtiden

GTK vill bidra till ett friskare Värmdö bland annat genom att belysa och motarbeta den ständigt dalande 11-årspuckeln. GTK är en klubb med en uttalad ambition att genomföra lokala satsningar för ungdomar, driva folkhälsa, ta ett socialt ansvar samt ha fokus på miljö samt ekonomisk och social hållbarhet.

Utöver vårt dagliga arbete, vill vi uppmärksamma och bidra till barn och ungdomars tennisutövande genom att finansiellt öronmärka pengar som årligen går till ett ändamål som uppfyller något eller några av följande kriterier:

  • Att barn och ungdomar fortsätter idrotta högre upp i åldrarna.
  • Bidrar till barn och ungdomars rörelse och motion genom tennis på Värmdö och i närområdet.
  • Möjliggör tennisspel för barn och ungdomar som annars inte skulle haft möjlighet till tennisspel.

Pengarna som avsätts till fonden kommer främst från:

  • 1% av den årliga vinsten i föreningen
  • 10% av samtliga sponsorpengar
  • 100% av vinsten från ett årligt lotteri (till exempel i samband med julavslutningen)
  • Enskilda initiativ (exempelvis Torvalla Bil som bidrar med en slant per såld bil till GTK-medlemmar)
  • Privata donationer