Kommittéer

Idag har GTK sex aktiva kommittéer. Följande gäller för kommittéerna:
  • Anmälan till kommittéerna sker på frivillig basis en gång per år.
  • Samtliga medlemmar har möjlighet att delta.
  • Kommittéerna ska arbeta på uppdrag av styrelsen och bistå klubbchef och övriga anställda vid behov inom respektive område.
  • Samtliga kommittéer ska, om möjligt, ha med en representant från styrelsen, och en anställd.
  • Kommittéerna ska ha minst fyra möten per år. Mötena ska protokollföras och delas med klubbchef och styrelsen.
  • Kommittéernas arbete och uppdrag utvärderas löpande, och vid behov, omarbetas en gång per år.

 

Tävlingskommittén

Ansvarig: Jakob Kuttenkeuler

Övriga deltagare: Erik Pettersson, Anders Hübner, Tove Larsson, Martin Lager (adjungerad)

Kontaktas genom tavling@gtk.nu

Tävlingskommitténs uppdrag är att driva, utveckla och assistera det interna och externa tävlandet på GTK – från gruppspel till Senior-RM.

 

Sponsorkommittén

Ansvarig: Erik Botvidson

Övriga deltagare: Susanne Bagger

Kontaktas genom sponsor@gtk.nu

Sponsorkommitténs syfte är att attrahera företag, organisationer och privatpersoner till samarbetserbjudanden genom att erbjuda synlighet digitalt och i tryck, erbjudanden och aktiviteter. Sponsorerna bidrar i sin tur med pengar till klubben alternativt genom tjänster i form av barteravtal.

 

Juniorkommittén

Ansvarig: Ulrika Bragg

Övriga deltagare: Janaxel Olsson, Erik Windelhed, Lotta Winge, Terhi Benjaminsson, Joakim Lind, Erik Botvidson (adjungerad)

Kontaktas genom junior@gtk.nu

Juniorkommitténs uppdrag är att, genom en nära dialog med klubbledning, tränare och föräldrar, driva aktiviteter för juniorer och vid behov stötta den löpande verksamheten.

 

Klubbkommittén

Ansvarig: Eva Andersson

Övriga deltagare: Britt-Marie Dreyer, Ulla Särne, Jorunn Amcoff, Kerstin Jonsson, Etel Keil Björk, Tove Larsson och Lena Hörnsten

Kontaktas genom klubb@gtk.nu

Klubbkommitténs främsta uppgift är att planera, assistera och, tillsammans med teamet på GTK, genomföra sammankomster i klubben. Det kan vara i samband med fester, tävlingar, avslutningar, GTK-dagen eller städdagar.

 

Hallkommittén

Ansvarig: Peter Norberg

Övriga deltagare: Anders Hübner och Björn Haslum

Kontaktas genom hall@gtk.nu

Hallkommittén ansvarar för att, på ett kostnadsmässigt optimerat sätt, ansvara för underhållet av hallen både exteriört och interiört. Medlemmarna i kommittén ska även vara behjälpliga med större insatser där offertförfrågningar kan förekomma.

 

Ny hall-kommittén

Ansvarig: Martin Lager

Övriga deltagare: Erik Botvidson, Johan Boman, Peter Norberg och Peter Svorono

Kontaktas genom nyhall@gtk.nu

Kommitténs främsta uppgift är att jobba vidare med projektet att utöka antalet tennisbanor genom en ny tennishall, alternativt utbyggd hall, samt fler utebanor. I detta ingår att se över finansiering, skapa underlag för beslut, föra dialog med kommunen med mera.