Styrelse, valberedning & stadgar

GTKs styrelse (2021)
Ordförande: Susanne Bagger
Vice ordförande: Martin Lager
Kassör: Claes Landreus
Ledamot: Ulrika Bragg (sekreterare)
Ledamot: Anna-Lena Ahlberg
Ledamot: Maria Olsson
Suppleant: Anders Erlandsson
Suppleant: Per Ihrmark
Styrelsen kontaktas genom styrelsen@gtk.nu

Valberedning
Anders Jonsson (sammankallande)
Helena Tovås Persson
Peter Svorono
Rebecca Eileryd
Valberedningen kontaktas genom anders.jonsson@valentum.se

GTKs stadgar finns här.