Styrelse, valberedning & stadgar

GTKs styrelse (2023)
Ordförande: Anders Erlandsson
Ledamot: Claes Landreus
Ledamot: Maria Olsson
Ledamot: Mats Öblad
Ledamot: Jessica Friberg
Ledamot: Per-Anders Alm
Ledamot: Micha Rosenthal

Suppleant: Ulla Särne
Suppleant: Maria Berggren
Styrelsen kontaktas genom styrelsen@gtk.nu

Valberedning
Anders Jonsson (sammankallande)
Helena Tovås Persson
Rebecca Eileryd
Valberedningen kontaktas genom anders.jonsson@valentum.se

GTKs stadgar finns här.

Årsmötesprotokoll 2024, årsredovisning 2023, revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse