Styrelse, valberedning & stadgar

GTKs styrelse (2023)
Ordförande: Anders Erlandsson
Vice ordförande: Martin Lager
Kassör: Claes Landreus
Ledamot: Anna-Lena Ahlberg
Ledamot: Maria Olsson
Ledamot: Per Ihrmark
Suppleant: Ulla Särne
Suppleant: Mats Öblad
Styrelsen kontaktas genom styrelsen@gtk.nu

Valberedning
Anders Jonsson (sammankallande)
Helena Tovås Persson
Rebecca Eileryd
Valberedningen kontaktas genom anders.jonsson@valentum.se

GTKs stadgar finns här.

Årsmötesprotokoll 2023