CSR

På GTK arbetar vi strategiskt med hållbarhet genom ett socialt och miljömässigt agerande. Inom svensk idrott är Corporate Social Responsibility (CSR) ett relativt nytt begrepp. För GTK betyder det att vi genomför utvalda satsningar för att bli en mer ansvarstagande förening, och för att på sikt bidra till ett mer hållbart samhälle. Fokus ligger på Värmdö med omnejd men vi vill genom detta vara ett föredöme med förhoppningen att andra föreningar och tennisklubbar följer i samma spår.

Socialt ansvar – en sund tennisklubb för medarbetare och medlemmar
Socialt hållbart inkluderas i GTKs samtliga processer och aspekter. Några exempel där vi arbetar aktivt:

  • Föreläsningar för barn och ungdomar kring antimobbning, jämställdhet och socialt ansvar generellt.
  • Ett juniorråd som arbetar för barn och ungdomars trivsel och aktiviteter inom klubben.
  • För att göra GTK till en inkluderande, sportslig och positivt fostrande idrottsförening måste alla följa GTKs uppförandekod.
  • Vi följer Svenska Tennisförbundets riktlinjer kring Trygg Tennis. Se tennis.se/tryggtennis för mer information från Svenska Tennisförbundet.
  • Ansvarig för GTK:s arbete med Trygg Tennis är Tove Larsson (anställd) och Ulrika Bragg (styrelsen). Maila tryggtennis@gtk.nu om du har något att rapportera eller vill lämna åsikter/förslag inom ämnet. Mailet går direkt till Tove & Ulrika.

GTK mot Framtiden
GTK instiftade 2021 stipendiet GTK mot framtiden som riktar sig mot barn och ungdomar. Här följer upplägget i korthet:
GTK vill bidra till ett friskare Värmdö bland annat genom att belysa och motarbeta den ständigt dalande 11-årspuckeln. GTK är en klubb med en uttalad ambition att genomföra lokala satsningar för ungdomar, driva folkhälsan och ta ett socialt ansvar. Utöver vårt dagliga arbete, vill vi uppmärksamma och bidra till barn och ungdomars tennisutövande genom att finansiellt öronmärka pengar som årligen går till ett ändamål som uppfyller något eller några av följande kriterier:

 • Att barn och ungdomar fortsätter idrotta högre upp i åldrarna.
 • Bidrar till barn och ungdomars rörelse och motion genom tennis på Värmdö och i närområdet.
 • Möjliggör tennisspel för barn och ungdomar som annars inte skulle haft möjlighet till tennisspel.

Pengarna som avsätts till fonden kommer främst från:

 • 1% av den årliga vinsten i föreningen.
 • 10% av samtliga sponsorpengar.
 • 100% av vinsten från ett årligt lotteri (till exempel i samband med julavslutningen).
 • Enskilda initiativ, exempelvis Torvalla Bil som bidrar med 1 000 kronor per såld/leasad bil till GTK-medlemmar, och Erik Olsson som ger 5 000 kronor per mäklaruppdrag för medlem som anlitar dem.
 • Privata donationer

Miljömässigt ansvar – en grön tennisklubb
Även om tennisen generellt inte svarar för någon större miljöpåverkan, så behöver vi, precis som alla i samhället ta ansvar och göra det vi kan. GTK har därför skapat projektet Grön Tennisklubb där vi genom följande insatser strävar mot en hållbar framtid:

 • Återvinning genom vår samarbetspartner Office Recycling.
 • I stor grad ekologiska produkter i GeTeKå Bistro.
 • Besparing av el när möjligt, bland annat genom led-belysning i hallen.
 • En gemensam städdag varje vår genom Håll Sverige Rent.
 • Strävan efter samåkning till läger och tävlingar.
 • Strävan efter att medverka till bättre återvinning av tennisbollar genom dialog med tillverkare och andra aktörer.
 • Återanvändning av gamla bollar genom samarbete med skolor på Värmdö.