Priser för bokningar och medlemskap

Tennistid medlem

Medlemmar betalar följande timpriser vid ströbokning:

A-tid: SEK 250

Måndag till torsdag: 17-22
Fredag: 17-20
Lördag: 9-18
Söndag: 9-22

B-tid: SEK 210

Måndag till fredag: 07-10 & 15-17
Lördag: 8-9 & 18-20
Söndag: 8-9

C-tid: SEK 150

Måndag till torsdag: 6-7, 10-15 & 22-23
Fredag: 6-7, 10-15 & 20-23
Lördag: 6-8 & 20-23
Söndag: 6-8 & 22-23

Tennistid icke medlem

Icke-medlemmar betalar SEK 350/timme oavsett dag och tid.

Medlemskap

Familj: SEK 800
Junior: SEK 200
Senior: SEK 400
Städbidrag: SEK 50