Vi erbjuder alla våra vuxengrupper att träna vidare ytterligare tre tillfällen till ett rabatterat pris. Dessa tre träningar kostar 595 kr (ord. 825 kr), kommer faktureras via mail innan kursstart.

Torsdags grupperna tränar ej vecka 23 (6:e juni) och kommer faktureras 395 kr  (ord. 550kr) för två tillfällen.

Vecka 22, 23 & 24 fortsätter man träna samma tider som vanligt.

Om du inte kan delta görs avanmälan till sergio.tilli@gtk.nu senast den 11:e maj.

Om endast 1-2 gruppdeltagare vill fortsätta så förbehållar sig GTK rätten att slå ihop olika grupper.