Vi har detta läsår inlett ett samarbete med Nacka idrottsgymnasium för dom elever som i sitt gymnasium program valt tennis.

I dagsläget hälsar vi 12 elever välkomna!