GTKs valberedning, som är vald av medlemmarna, arbetar med att föreslå lämpliga medlemmar till klubbens styrelse.

Medlemmarna kan ge förslag till valberedningen på lämpliga personer som kan hjälpa till i arbetet att utveckla klubben.

Valberedningen söker i år efter ledamöter som har något/några av följande erfarenheter:

Processer-kvalitetssäkring-personalfrågor
Personen vi söker ska ha kunskap inom ovanstående frågor och från styrelsen driva och stödja organisationen inom dessa områden.

Analytiskt inriktad
Personen vi söker ska hjälpa organisationen med analys av beläggning och prissättning för att optimera nyttjandet av våra anläggningar. En bakgrund som controller eller liknade tror vi är en matchande profil.

Erfaren föreningsperson
Personen vi söker har bred förenings- och organisationserfarenhet och brinner för att aktivt delta i styrelsearbetet. Gärna praktiskt lagd och strukturerad.

Har du förslag på en lämplig kandidat eller tycker att du själv vore lämpad så höra av dig till oss i valberedningen så snart som möjligt.

GTK- hälsningar

Valberedningen

Helena Tovås, helena@waterfront.nu, 070 812 02 23

Rebecca Eileryd, rebeccaeileryd@gmail.com, 070 619 79 14

Anders Jonsson, anders.h.jonsson@telia.com, 070 593 28 27