Inför höstterminen kommer vi se över vår organiserade träning och grupperna. Har du tankar eller önskemål om din träning? Vill du spela mer eller mindre i höst?

Maila oss på följande adresser senast 28 maj.

Tiger Tennis (Kids Tennis School) samt barn och ungdomar upp till 20 år: tove.larsson@gtk.nu
Vuxenträning: anders.hubner@gtk.nu
Tävlingsgrupper: nadja.miro@gtk.nu