Restriktionerna har blivit förlängda och påverkar fortsatt vår verksamhet terminen ut. Vi ber alla medlemmar att läsa Regler GTK 23 november 2020 regler hur vi agerar från och med måndag 23 november och tillsvidare.