Årsmöte 31 mars kl 18.00

18, februari, 2020

Vi välkomnar alla medlemmar till Gustavsbergs Tennisklubbs årsmöte den 31 mars kl 18.00 i Kvarnbergsskolans matsal. Se inbjudan här: Kallelse till GTKs Årsmöte 31 mars 2020

Motioner ska vara styrelsen tillhanda via styrelsen@gtk.nu senast 1 månad innan årsmötet.

Nomineringar till Årets GTK:are ska vara styrelsen tillhanda via styrelsen@gtk.nu senast 15 mars. Kriterier:

Årets GTK:are är en medlem som väsentligt har bidragit till klubbens verksamhet genom att efterleva klubbens värderingar Gemenskap, Glädje, Respekt och Utveckling. Dessutom ska årets GTK:are vara en medlem som kopplas ihop med flera eller alla av följande ledord vilket har uppmärksammats av ett större antal medlemmar:

 • Genomgående positiv attityd
 • Skapar trivsel
 • Bidrar till ökad klubbkänsla och klubbmiljö
 • Inspirerar och motiverar
 • Hjälpsam och tillmötesgående
 • Uppmuntrar kamratskap och samhörighet.
 • Planer på ny anläggning
 • Ny visuell identitet och namnbyte
 • Medlemsenkät 2017
 • Vuxenkurser på sportlovet
 • Juniorläger sportlovet!