TACK!
Ett stort tack till alla medlemmar som varit med och svarat på denna enkät. Vi är måna om att höra er feedback, synpunkter, idéer och veta hur nöjda ni är med GTK. Denna medlemsenkät är en uppföljning på den som gjordes 2016.
Vår mål är att fortsätta utveckla verksamheten och då är era inspel viktiga! GTK Medlemsenkät

  • Planer på ny anläggning
  • Ny visuell identitet och namnbyte
  • Medlemsenkät 2017
  • Vuxenkurser på sportlovet
  • Juniorläger sportlovet!