Ingen tränarledd tennisträning tisdagen den 30:.e april, valborgsmässoafton, och den 1:a maj.

  • Planer på ny anläggning
  • Ny visuell identitet och namnbyte
  • Medlemsenkät 2017
  • Vuxenkurser på sportlovet
  • Juniorläger sportlovet!