Här nedan finns det handlingar inför Årsmötet den 27:e mars kl. 18.00 i Kvarnbergsskolans matsal.

Varmt välkomna!

 

Kallelse och Dagordning

GTK förslag styrelse 2019

Årsredovisning GTK 2018

Revisionsberättelsen 2018

Verksamhetsberättelse 2018

 

 

 

  • Planer på ny anläggning
  • Ny visuell identitet och namnbyte
  • Medlemsenkät 2017
  • Vuxenkurser på sportlovet
  • Juniorläger sportlovet!