Kallelse till x-tra årsmöte den 22:a november kl. 18.00, Blå Blom, Hamnen Gustavsberg.

Kallelsen hittar du HÄR

Notera att det endast finns en punkt på agendan – inval av ny revisor. Mötet beräknas ta ca: 10 minuter.

Styrelsen

 

  • Planer på ny anläggning
  • Ny visuell identitet och namnbyte
  • Medlemsenkät 2017
  • Vuxenkurser på sportlovet
  • Juniorläger sportlovet!