Stegspel

Vi träffas på läktaren den 28:e och 30:e augusti kl. 18.30 och pratar om stegspelet som startar i höst.Informationsträffar om Stegspelet