Minnesanteckningar klubbkväll

Hej Medlem!
Nu har vi haft två klubbkvällar (26 januari och 13 februari) där vi fokuserat på klubbens nya visuella identitet och kopplat till det även förslag på namnbyte till Värmdö Tennis, samt även frågan kring en ny kompletterande anläggning. Läs mer om detta i bifogade minnesanteckningar. GTK_klubbkväll_minnesanteckningar