Kallelse årsmöte 2018

Välkommen på årsmöte!
Styrelsen har härmed nöjet att bjuda in samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte lördagen den 14:e april kl. 17.00 i tennishallen. Bifogat finns kallelse samt styrelsens proposition gällande namnbyte.

Kallelse_Årsmöte_14_april_2018 Proposition_namnbyte_punkt_12_A_årsmöte 14_april_2018